Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengujian, verifikasi dan pengesahan dokumen atas tagihan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *