perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengujian, verifikasi dan pengesahan dokumen atas tagihan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).